Nieuwe Delvano Euro-Trac 6000 

Deze nieuwe zelfrijdende spuitmachine heeft een restvloeistofreductie van maar liefst 90% dit resulteert in minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu en omgeving. Europees Landbouwfonds voor Platteland-ontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland.

Deze investering is mede mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds én provincie Zeeland. (POP3 Subsidie )