Wintertarwe is geschikt voor baktarwe, vultarwe én voor voertarwe en wordt half oktober tot december ingezaaid en wordt geoogst in augustus. Wintertarwe wordt vaak gebruikt als vruchtwissel omdat je niet elk jaar aardappelen of een ander gewassen kunt telen op hetzelfde perceel. Het is december wanneer het land wordt omgeploegd en ingezaaid voor een nieuwe oogst voor het volgende jaar.

Aardappel grond is ideaal om wintertarwe in te zaaien, omdat de structuur van de grond heel fijn is door het rooien. Het zaaien van tarwe gebeurd meestal vrij kort na het rooien van aardappelen. Wanneer het februari is laat het akkerbouwbedrijf eerst het perceel bemesten dit om de tarwe extra groeikracht te geven. Het is augustus tijd om de combine uit de schuur te halen want het is oogsttijd. De tarwe wordt gedorst met de combine, het maaibord maait de tarwe af waarna het gewas in de vijzel terechtkomt en het stro en tarwearen naar binnen wordt gewerkt, het stro en tarwekorrel worden doormiddel van schudders en zeven van elkaar gescheiden.

Zodat alleen de tarwekorrel overblijft in de bunker van de combine het stro wat gescheiden is valt achter de combine neer, en wordt later in pakken geperst voor gebruik bij veehouders.